کاظم خان

اتاقی مشرف به ورودی بوتیک هتل و حیاط است. اتاقی پر نور با سه پنجره که یکی از آنها رو به حیاط باز می شود.
در اتاق کاظم خان با دیوارهای سبزرنگ، تزئینات طلایی و مشکی به چشم می خورد که بیان‌گر اقتدار کاظم خان است.


  • صبحانه

  • گاو صندوق

  • سیستم تهویه

  • چای ساز

  • مینی بار

  • اینترنت بی سیم

  • پرده‌های کورکننده نور(Black out)

  • تخت کینگ

رزرو این اتاق