قرق هتل

برای میهمانی‌ها و مراسم خصوصی می توانید کل بوتیک هتل را رزرو کنید و روی پذیرای ما حساب کنید تا با خدمات ویژه از جمله :
​​​​​​​میهمان‌پذیر اختصاصی، عکاسی، موزیک و... مراسم شما را به نحوی که تمایل دارید برگزار کنیم. میهمان شما میهمان ماست.


باتلر سرویس
​​​​​​​

باتلر سرویس یا خدمات سرویس اختصاصی را می‌توانید با هماهنگی و رزرو قبلی از ما بخواهید.
 
مترو:  فاصله تا بوتیک هتل نظامیه 1.6 کیلومتر| 6 دقیقه
میدان بهارستان: 900 متر |4 دقیقه
بازار بزرگ: 5.5 کیلومتر | 15 دقیقه​​​​​​​