خوردن و نوشیدن

هتل نظامیه

در نظامیه روز خود را با یک صبحانه ایرانی دوست داشتنی آغاز خواهید کرد. ترکیبی از غذای تازه و مقوی با چای ایرانی.

رستوران

هتل نظامیه

در فرهنگ ایرانی آشپزی یک هنر محسوب می شود. لذت غذاهای ایرانی، فراتر از خود غذا، بهانه ای است برای دور هم جمع شدن و گسترش دوستی و مهربانی.

کافه