خدمات ویژه

برای میهمانی‌ها و مراسم خصوصی می توانید کل بوتیک هتل را رزرو کنید و روی پذیرای ما حساب کنید تا با خدمات ویژه از جمله :
​​​​​​​میهمان‌پذیر اختصاصی، عکاسی، موزیک و... مراسم شما را به نحوی که تمایل دارید برگزار کنیم. میهمان شما میهمان ماست.

قرق هتل

هتل نظامیه

این سرویس به زودی در دسترس خواهد بود! برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

​​​​​​​

مناسبت ها

هتل نظامیه

بسته های سفارشی ویژه شما به زودی قابل سفارش خواهند بود. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

بسته ها